Preces pārdošanas un atgriešanas noteikumi

Pirms pirkuma veikšanas Interneta veikalā, lūdzu, veltiet laiku, lai iepazītos ar nosacījumiem. Problēmu gadījumā centīsimies atrast labāko risinājumu.

1. Vispārējā informācija

Interneta veikala www.allyscandic.lv (turpmāk tekstā Interneta veikals) īpašnieks ir uzņēmums OÜ TL Partner (reģistrācijas numurs 14832589), atrašanās vieta Kudu 1, Tallina, Igaunija.  

2. Pārdošanas līguma spēkā esamība, informācija par precēm un cenām

Pārdošanas noteikumi ir spēkā, iegādājoties preces Interneta veikalā. Papildus šiem noteikumiem tiesiskās attiecības, kas rodas iepērkoties Interneta veikalā, regulē arī Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

Interneta veikalā tirgojamo preču cenas ir norādītas pie precēm. Visu Interneta veikalā pārdodamo preču cenas ir norādītas eiro.

Piegādes maksa ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Piegādājot preces ar pakomātu starpniecību Latvijas robežās, papildu maksa par piegādi netiek piemērota. 

3. Pasūtījuma noformēšana

Lai pasūtītu preces, vēlamās preces ir jāievieto pirkumu grozā. Lai noformētu pasūtījumu, ir jāaizpilda informācijas lauciņi un jāizvēlas piemērots preču piegādes veids. Pēc tam uz ekrāna tiks parādīta maksājuma summa, kuru var apmaksāt, izmantojot dažādus drošus apmaksas veidus.
NB! Maksājot ar bankas saites starpniecību, pēc maksājuma veikšanas noteikti jānoklikšķina uz pogas “Atpakaļ pie tirgotāja”. 

Ja jums nav pieejams neviens no iepriekš piedāvātajiem norēķinu risinājumiem, rakstiet mums par savu pirkuma info@allyscandic.lv vēlmi un mēs nosūtīsim jums rēķinu, kuru varat apmaksāt, izmantojot jums piemērotu veidu.

Maksājumus apstrādā Montonio. Apmaksa notiek ārpus Interneta veikala drošā vidē – norēķinoties ar bankas saiti attiecīgās bankas drošajā vidē un norēķinoties ar kredītkarti Montonio drošajā vidē. Pārdevējam nav piekļuves klienta bankas un kredītkartes datiem. Līgums stājas spēkā no apmaksai esošās summas ienākšanas Interneta veikala norēķinu kontā. Preces pirms pārdošanas līguma stāšanās spēkā netiek rezervētas.

Interneta veikala īpašnieks TL Partner OÜ ir atbildīgais personas datu pārzinis. TL Partner OÜ nodod maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam apstrādātājam Montonio.

Darām visu nepieciešamo, lai Interneta veikalā norādītie noliktavas krājumi atbilstu faktiskajai situācijai. Taču, ja esat pasūtījis preci, kas tiešām ir beigusies, mēs ar jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk un vienosimies par piemērotāko risinājumu. Jebkurā gadījumā, ja pasūtītās preces nevar piegādāt sakarā ar preču izbeigšanos vai kāda cita iemesla dēļ, pircējs par to tiek informēts pēc iespējas ātrāk un samaksātā nauda tiek atgriezta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

4. Piegāde 

Preces tiek nosūtītas visā pasaulē.

Lai preci saņemtu, pircējs var izmantot šādas piegādes iespējas: 

  • Omniva pakomāts

Lai piemeklētu citus risinājumus, rakstiet uz info@allyscandic.lv un mēs centīsimies atrast piemērotāko.

Sūtījumi Latvijas robežās pircēja norādīto pakomātu parasti sasniedz 2–5 darba dienu laikā no pārdošanas līguma stāšanās spēkā.

Izņēmuma gadījumos preces ir tiesības piegādāt līdz 45 kalendāro dienu laikā. 

5. Atteikuma tiesības – preču maiņa un atgriešana

Pircējam pēc pasūtījuma saņemšanas ir tiesības 14 dienu laikā apmainīt vai atgriezt pasūtītās preces. Ar preču maiņu vai atgriešanu saistītās pakomāta izmaksas sedz Interneta veikals.

Atteikuma tiesības netiek attiecinātās uz juridisku personu.

Lai apmainītu vai atgrieztu preci, jāaizpilda atteikuma veidlapa, kas atrodama ŠEIT.

No Omniva pakomāta pasūtīto preču atgriešanas kodu var atrast tajā pašā sms/e-pasta tekstā, kas tika nosūtīts, pienākot sūtījumam.

Gadījumā, ja vēlaties preces apmainīt vai atgriezt ar kurjera pakalpojuma starpniecību vai citu piegādes veidu, Interneta veikals par to nemaksā, taču droši rakstiet uz info@allyscandic.lv un mēs atradīsim risinājumu.

Lai izmantotu tiesības 14 dienu laikā preci apmainīt vai atgriezt, pasūtītās preces nedrīkst izmantot citādi, kā vien ar nolūku, lai pārliecinātos par preces raksturu, īpašībām un funkcijām – tieši tādā pašā veidā, kā tas ir atļauts preces pārbaudei fiziskajā veikalā.

Maināmajām vai atgriežamajām precēm jābūt tīrām, tām nedrīkst būt lietošanas pazīmju. Ja prece ir iepakota kārbā, arī tai jābūt veselai un tā jānodod kopā ar preci.

Atgriežot preci, jāpārliecinās, ka atpakaļ sūtāmā paka ir korekti iesaiņota. Ja prece ir bojāta dēļ tā, ka iepakojums ir atvērts vai precei pavirši iesaiņota, Interneta veikalam ir tiesības pieprasīt no pircēja zaudējumu atlīdzību.

Ja preci esat lietojis citam mērķim, nevis, lai pārliecinātos par preces raksturu, īpašībām un funkcijām, vai, ja uz tās ir redzamas lietošanas vai nolietojuma pazīmes, interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo maksu preces vērtības samazināšanās dēļ vai atteikties no preces maiņas vai atgriešanas.

Preču apmaiņas gadījumā jaunās preces nosūtīsim pēc iespējas ātrāk, tiklīdz būs saņemta maināmā prece.

Interneta veikals ne vienmēr garantē iespēju apmainīt preci ar vēlamo preci, jo preces var jau būt izpārdotas. Mēs jūs informēsim, cik drīz vien iespējams.

Ja jaunās preces cena atšķiras no maināmās preces cenas, lētākas preces gadījumā starpību pārskaitīsim atpakaļ uz jūsu kontu 3 darba dienu laikā. Ja jaunās preces cena būs dārgāka par maināmās preces cenu, mēs jums izrakstīsim rēķinu un nosūtīsim preci pēc apmaksas.

Atgriežamo naudu pārskaitīsim uz jūsu bankas kontu 3 darba dienu laikā no brīža, kad atgriežamā prece būs nonākusi līdz mums.

Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma un pieprasīt no pircēja preces atgriešanu, ja preces cena Interneta veikalā acīmredzamas kļūdas dēļ ir norādīta ievērojami zemāka par preces tirgus cenu. 

6. Pretenziju iesniegšanas tiesības

Interneta veikals atbild par pircējam pārdotās preces neatbilstību vai defektu, kas jau pastāvēja preces nodošanas brīdī un kas atklājas līdz diviem gadiem no preces nodošanas pircējam. Pirmo sešu mēnešu laikā no preces piegādes brīža pircējam tiek pieņemts, ka defekts jau bija preces piegādes brīdī. Attiecīgā pieņēmuma apstrīdēšana ir Interneta veikala pienākums.

Pircējam pēc trūkumu atklāšanas vēlākais divu mēnešu laikā ir tiesības sazināties ar Interneta veikalu, nosūtot e-pastu uz adresi info@allyscandic.lv.

Interneta veikals neatbild par defektiem, kas ir radušies pēc preču nodošanas pircējam.

Ja Interneta veikalā iegādātajām precēm ir defekti, par kuriem ir atbildīgs Interneta veikals, tad Interneta veikals labo vai aizvieto bojāto preci. Ja preci nav iespējams salabot vai aizvietot, Interneta veikals pircējam atgriež visus ar pārdošanas līgumu saistītos maksājumus.

Interneta veikals patērētāja iesniegtajai sūdzībai sniedz atbild rakstiski vai rakstiski apliecināmā formā 15 dienu laikā. 

7. Tiešais mārketings un personas datu apstrāde

Interneta veikals pircēja ievadītos personas datus izmanto tikai pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai pircējam. Interneta veikals personas datus nosūta transporta pakalpojumus sniedzošajam ņēmumam ar mērķi, lai piegādātu preces.

Interneta veikals pircējam nosūta jaunumu vēstkopu uz pircēja e-pasta adresi tikai tad, ja pircējs ir izteicis par to vēlmi, ievadot mājaslapā e-pasta adresi un informējot par savu vēlmi saņemt tiešā mārketinga ziņojumus.

Pircējs jebkurā laikā var atteikties no piedāvājumiem un jaunumu vēstkopas, kas tiek nosūtīti uz e-pastu, informējot par to, rakstot uz e-pasta adresi info@allyscandic.lv vai arī saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti piedāvājuma e-vēstulē.

Personas datu aizsardzību nodrošina visi drošības pasākumi, kas izriet no likuma. 

8. Strīdu risināšana

Ja pircējam saistībā ar Interneta veikalu ir radušās pretenzijas, tās ir jānosūta uz e-pasta adresi info@allyscandic.lv vai jāziņo, zvanot pa tālruni: +372 533 59 445.

Ja pircējs un Interneta veikals savstarpējos strīdus nespēj atrisināt pārrunu ceļā, tad pircējam ir tiesības vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā. Iepazīties ar procesuālajiem nosacījumiem un iesniegt pieteikumu var šeit. Patērētāju strīdu risināšanas komisijas kompetencē ir izskatīt strīdus, kas izriet no pircēja un Interneta veikala savstarpēji noslēgtā līguma. Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas.

Pircējs var vērsties arī Eiropas Savienības patērētāju strīdu risināšanas platformā. 

9. Atbildība un nepārvarama vara

Interneta veikals nav atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem vai preces piegādes aizkavēšanos, ja zaudējums vai preces piegāde ir radusies apstākļa dēļ, ko Interneta veikals nevarēja ietekmēt un kura iestāšanos Interneta veikals nav varējis nedz ietekmēt, nedz paredzēt (nepārvarama vara).

Interneta veikals neatbild par preces nozaudēšanu vai bojājumiem, kas radušies pēc preces nodošanas pārvadātājam.

Interneta veikals ir atbildīgs preces pārdošanas cenas apmērā un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies bojātas preces dēļ, piemēram, kaitējums īpašumam vai informācija, apgrozījuma vai peļņas zudums u.c. 

10. Noteikumu grozīšana

Interneta veikalam ir tiesības mainīt un papildināt šī līguma noteikumus un cenrādi, lai veicinātu veikala attīstību un nodrošinātu labāku tā lietošanu. Izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Interneta veikala lapā www.allyscandic.lv. Ja pasūtījums ir iesniegts pirms noteikumu grozījumu stāšanās spēkā, uz nodibinātajām tiesiskajām attiecībām tiek piemēroti nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī, ja vien likumā vai šī līguma nosacījumos nav noteikts citādi.

Interneta veikalam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt akciju un spēļu noteikumus un tos atcelt.